prezentacija eng
prezentacija-rus

                                               Skupština akcionara                  Prezentacija Inovacionih Projekata – maj 2017.

 

IHIS Naučno Tehnološki Park Zemun

IHIS NA SAJMU TEHNIKE 2015

IHIS NA SAJMU TEHNIKE 2013

ANKETNI LIST

... je kao takav prvi u Srbiji (u oblasti tehničko tehnoloških nauka) registrovan od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine kao inovaciona organizacija koja pruža usluge zajedničkog karaktera inovacionim firmama. Opširnije


NOVO!
USLUGE WEB HOSTINGA

o zainteresovanosti za članstvo u Naučno Tehnološkom Parku IHIS-a

Inovator (pronalazač), ili istraživač sa preduzetničkim sklonostima ili bilo koje lice koje raspolaže sa određenim znanjem za proizvodnju nekih proizvoda ili davanje usluga za kojima postoji potražnja u zemlji i/ili inostranstvu, svojim „pismom o nameri“ iznosi spremnost da bude osnivač odgovarajuće firme.

Naravno, pismo o nameri može poslati svaka već formirana firma odnosno malo ili srednje preduzeće (sve više se u literaturi sreće skraćenica MMSP - mikro, malo ili srednje preduzeće), odnosno DRUŠTVO sa O.O.

Download ANKETNI LIST

POSLOVNO - TEHNIČKA SARADNJA SA PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA

IHIS Naučno Tehnološki Park Zemun kao svojevrsni inkubator znanja, sa svojim naučno istrživačkim institutom i razvojno proizvodnim centrima (DRUŠTVA o.o.) ugovara poslovno-tehničku saradnju sa potencijalnim svojim komitentima, budućim investitorima u inovativne proizvodne programe. Cilj takve saradnje je da se u prvom momentu pruži pomoć (konsultantska) u eventualno nedovršenoj privatizaciji firme, a zatim analiziraju njene investitorske sposobnosti za ulazak u razvojne aktivnosti ili nove proizvodne programe.

Opširnije

             
0 0 0 0 0 0 0
      
 
 

 
smece
 
ugalj
 

gas

elektrièni skuteri

GRADOVI BEZ SMEĆA - INDUSTRIJA BEZ OTPADA

Save

Save

Save

Save

Save