Svim članicama NTP, pored prethodno navedenih aktivnosti, NTP obezbeđuje:

 • sedište firme i korišćenje prostora za obavljanje delatnosti,
 • korišćenje imena IHIS kao logotipa u nazivu firme,
 • korišćenje strukture IHIS  NTP Zemun,
 • korišćenje poslova zajedničkih službi IHIS  NTP Zemun (u svemu prema čl. 25 Zakona o inovacionoj delatnosti),
 • korišćenje istraživačko-razvojne saradnje sa Institutom IHIS NTP Zemun i/ili sa fakultetima i institutima sa kojima je HOLDING još ranije zaključio ugovorne saradnje,
 • zajednička nastojanja u obezbeđivanju uslova za investicije u nove proizvodne programe od interesa za članice TP.

Članicama, IHIS NTP Zemun besplatno pruža sve usluge postojećih službi, a od članica očekuje redovno plaćanje članarine – 6% iz ukupnog prihoda firme-članice. Naravno, firme plaćaju sve infrastrukturne troškove koji sada prosečno iznose  4,75 €/m2  za prostor koji firma koristi za svoju delatnost. Očekuje se da će uskoro resorno Ministarstvo naći načina da članicama TP olakša subvencijama u plaćanju infrastrukturnih troškova. Namera je da se obezbedi investiranje (učešće Države) u dodatni prostor za TP, čime će se smanjiti infrastrukturni troškovi po kvadratnom metru prostora koji koriste članice (približno za 50%).

 

Finansijski inženjering predstavlja integralni sistem tehnologije, novca i ljudi, uključujući i sistem donošenja finansijskih odluka. Sam finansijski razvoj je stalni pratilac finansijskog inženjeringa, koji, kroz poslovni nastup, treba da osigura razgranatu saradnju u transferu znanja i prenošenju iskustva. Akumulisana iskustva IHIS-a u sopstvenom razvoju novih tehnologija, kupovina inostranih tehnologija i stečena znanja u njihovom transferu, kreiraju uslove za sprovođenje finansijskog inženjeringa čija delatnost treba da inkorporira:

 1. izradu studija razvojnih mogućnosti sa finansijskom konstrukcijom,
 2. izradu predinvesticionih programa sa pratećom  infrastrukturom,
 3. ekonomska, finansijska i marketinška istraživanja,
 4. eventualna finansijska ulaganja (kratkoročna i dugoročna, interna i eksterna) sa samofinansirajućim i zajmovnim implikacijama i
 5. ocena profitabilnosti sa oplodnjom kapitala i godišnjim prinosima  (finansijskim).

Opširnije

 
             

Save

Save

Save

Save

Save