IHIS NTP I IHIS Techno Experts su predstavili rezultate rada na inovacionim projektima i projektima tehnološkog razvoja.


  • Fermentisani napici na bazi surutke kao novi funkcionalni mlečni proizvodi
  • Spregnutno solarno – biogasno postrojenje za potrebe povećanja tehničko-tehnoloških perfomansi anaerobne prerade stajnjaka
  • Modularni sistem za dobijanje obnovljive energije iz otpadnih voda i otpada u industriji piva
  • Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domaćih sirovina za proizvodnju specijalnih obloženih elektroda namenjenih za elektrolučno zavarivanje čelika
  • Razvoj ekoloških postupaka tretmana štetnih materija primenom ferata(VI) i elektrohemijske oksidacije ili redukcije

Fotografije