POSLOVNO-TEHNIČKA SARADNJA SA PROIZVODNIM ORGANIZACIJAMA
(malim i srednjim preduzećima)


IHIS Holding a.d. kao svojevrsni inkubator znanja, sa svojim naučno istrživačkim institutom (Institut za Hemijske Izvore Struje) i tehnološkim parkom (DRUŠTVA o.o. razvojno-proizvodnog karaktera) ugovara poslovno-tehničku saradnju sa potencijalnim svojim komitentima, budućim investitorima u inovativne proizvodne programe. Cilj takve saradnje je da se u prvom momentu pruži pomoć (konsultantska) u eventualno nedovršenoj privatizaciji firme, a zatim analiziraju njene investitorske sposobnosti za ulazak u razvojne aktivnosti ili nove proizvodne programe.

Kao posledica izvršenih analiza i eventualno završenog procesa privatizacije imajući u vidu viziju daljeg razvoja firme, IHIS nastavlja za njen račun sa svim neophodnim aktivnostima implementacije inovativnog proizvodnog programa po principu kompletnog finansijskog inženjeringa. S obzirom na kompleksnost aktivnosti koje se ovim ugovaraju, na ovom mestu se neki pojmovi pojašnjavaju.

Finansijski inženjering predstavlja integralni sistem tehnologije, novca i ljudi, uključujući i sistem donošenja finansijskih odluka. Sam finansijski razvoj je stalni pratilac finansijskog inženjeringa, koji, kroz poslovni nastup, treba da osigura razgranatu saradnju u transferu znanja i prenošenju iskustva. Akumulisana iskustva IHIS-a u sopstvenom razvoju novih tehnologija, kupovina inostranih tehnologija i stečena znanja u njihovom transferu, kreiraju uslove za sprovođenje finansijskog inženjeringa čija delatnost treba da inkorporira:

 • izradu studija razvojnih mogućnosti sa finansijskom konstrukcijom,
 • izradu predinvesticionih programa sa pratećom infrastrukturom,
 • ekonomska, finansijska i marketinška istraživanja,
 • eventualna finansijska ulaganja (kratkoročna i dugoročna, interna i eksterna) sa samofinansirajućim i zajmovnim
  implikacijama i
 • ocena profitabilnosti sa oplodnjom kapitala i godišnjim prinosima (finansijskim).
 • Razvoj finansijskog inženjeringa objedinjuje:

 • davaoce licenci,
 • proizvođače opreme,
 • izvođače montažnih i građevinskih radova,
 • projektne organizacije,
 • proizvodne sisteme proizvodne industrije,
 • banke, finansijske organizacije, institucionalne investitore, (penzioni fondovi, osiguravajuće kompanije, investicioni fondovi i finansijske kompanije),
 • uvozno-izvozna preduzeća,
 • institute i razvojne organizacije,
 • inostrane inženjerske organizacije i
 • konsalting firme.

  Finansijski inženjering svoju organizacionu strukturu bazira na konceptima specijalnosti i eksperata, komponujući sledeće organizacione segmente:

 • programiranje razvoja,
 • projektni inženjering,
 • investicioni inženjering,
 • nabavka opreme,
 • upravljanje realizacijom poslova,
 • komercijalni poslovi,
 • ekonomsko-finansijski poslovi,
 • pravno-kadrovski poslovi.

  U inovativnim poslovima, finansijski inženjering ima formu posredovanja u strukturi svih poslova koji se moraju obaviti.

  Finansijski inženjering, povezan sa konkretnim inovativnim projektom, ima zadatak da osigura finansiranje projekta, da predloži nove procedure finansiranja, da pripremi operacije koje osiguravaju finansiranje, da aranžira finansiranje projekta itd. U sklopu ovoga angažovani bankar se javlja kao menadžer projekta za koji formira bankarski pul za finansiranje ili organizuje emisije akcija ili obveznica.

  Poslovni i finansijski inženjering podrazumeva da će se se za predmetni projekat obaviti:

 • rukovođenje izgradnjom,
 • baznim i detaljnim inženjeringom,
 • isporukom, inspekcijom i terminiranjem opreme, izgradnja postrojenja,
 • projektovanjem i nadzorom izgradnje, predstartnim poslovima, startovanjem i uhodavanjem postrojenja,
 • obukom i specijalizacijom kadrova,
 • proizvodnjom i održavanjem postrojenja u dužem periodu,
 • i konsalting uslugama.

  U sklopu gornjih aktivnosti finansijski inženjering rešava:

 • završetak poslova u planiranim rokovima,
 • obezbeđenje kvaliteta rada, obezbeđenje povoljnih kredita,
 • smanjenje devizne komponente,
 • obezbeđenje dela devizne kompenzacije, zatvaranje finansijske konstrukcije,
 • obezbeđenje finansijske zarade.