INOVACIJE

Razvoj tehnologije i opreme za proizvodnju prvog domaćeg ekološkog dezinfekcionog sredstva

Plazma postupci u prečišćavanju voda

Prečišćavanje voda za piće od arsena

Prečišćavanje zemljišta od organskih kontaminata plazma postupkom

Primena elektroaktivirane vode u ratarstvu i povrtarstvu

Proizvodnja bazaltnih beskonačnih vlakana

Osvajanje proizvodnje fotonaponskih modula sa koncentratorima sunčanog zračenja

Osvajanje proizvodnje toplotnih sunčanih kolektora uz koncentraciju sunčanih zraka.

Osvajanje autonomnog izvora napajanja  (3-5 KW električne energije; 10-15 KW toplotne energije) na bazi biomase

Plazma generator na bazi Teslinog sistema

Osvajanje svetlosne signalizacije i osvetljenja na bazi fotonaponskih panela za putne mreže i gradove

Osvojenje vetrogeneratora manjih snaga za široku potrošnju

Izgradnja pogona za fotonaponske panele

Osvajanje staklenih vakumpaketa široke namene

Proizvodnja biodizela 100KW (dnevno) na bazi biomase

Rezonantni prenos električne energije jednom žicom na bazi Teslinog sistema, snage od 100KW

Osvajanje aktivirane žice za zavarivanje

Osvajanje proizvodnje elektrohemijskim putem nekih farmaceutskih  sirovina i drugih proizvoda

Osvajanje efikasnijih i dugotrajnijih svetlećih tela u odnosu na postojeće poznatih firmi

Osvajanje prototipa vodoničnog generatora posebno pogodnog za napajanje obnovivim izvorima električne energije

Smanjenje sadržaja sumpora u mazutu kod njegove primene u kotlovskim postrojenjima toplana

Smanjenje sumpora u dizel gorivu koje troše veliki korisnici vozila na dizel pogon (GSP, Beograd, „LASTA“ i drugi)

Razvoj automobila buduænosti

OPŠIRNIJE O SVIM POMENUTIM INOVACIJAMA MOŽETE POGLEDATI OVDE

 
             

Save

Save

Save