i

 

predstavljaju proizvodni program

 

Trakcione baterije

za sve tipove viljuškara
kapaciteta od 100 - 1.500 Ah, 1.000 ciklusa

 

Stacionarne baterije

IHIS Elektrovuča d.o.o. u sastavu Naučno Tehnološkog Parka Zemun
tel: +381 11 2192 591; faks: +381 11 194 991; e-mail: elvuca@bitsyu.net
web site: www.ihis.co.rs; e-mail: ihis@eunet.rs