IHIS Razvojno Proizvodni Centar

Osvojio niz programa iz biotehnologije, a investira u proizvodnju 100% ekološkog dezinfekcionog sredstva (ECOCUTE) i drugih proizvoda na bazi elektrohemijski aktivirane vode, kao što su ekološki odmašćivač (PROMAX), aktivirana voda (kisela voda, CORONA PLUS) i koloidno srebro (ECOLIFE). Opis svakog proizvoda možete videti klikom na proizvod, a takođe možete se informisati i preko materijala ŠTA BI TREBALO ZNATI PRE PRIMENE AKTIVIRANE I SREBRNE VODE (sa tabelarnim prikazom primene).


Fotografije PILOT POGONA za proizvodnju

 

Takođe, IHIS RPC se bavi konsultantskim aktivnostima u oblasti tretmana opasnog otpada koji nastaje u biohemijskim laboratorijama. Registrovana inovaciona organizacija kod Ministarstva za nauku za prijavljivanje i realizovanje inovacionih projekata.

U prethodnom ciklusu 2007/2008 godine inovacionih projekata realizovao je projekat pod nazivom:

MODIFIKOVANE LEGURE Pb-Ag-Ca ZA ELEKTRODNE REŠETKE U OLOVNIM AKUMULATORIMA I ANODE U HDROMETALURGIJI

U ovom ciklusu 2008/2009 u toku je realizacija dva inovaciona projekta:

POSTUPCI ZA POBOLJŠANJE KVALITETA DŽIBRE KAO STOČNE HRANE NAKON PROIZVODNJE BIOETANOLA

RAZVOJ, PRIMENA I KOMERCIJALIZACIJA SENZORA ZA NEINVAZIVNO MERENJA ARTERISKOG PROTOKA KRVI

 
 

 

IHIS Razvojno Proizvodni Centar d.o.o., Batajnički put 23, 11080 Beograd - Zemun,

tel. +381 11 3168728, fax. +381 11 194991, e-mail: ihisbiotehnologija@eunet.rs